Osebergskipet og den forsvunne skatten

OSEBERG

Under vikingtiden ble det i år 834 gravlagt en dronning i en gedigen gravhaug i Slagendalen rett utenfor Tønsberg. Gravhaugen, som lå ved gården Oseberg, skulle ligge der – helt for seg selv, midt på et jorde i over 1000 år før man bestemte seg for at graven skulle åpnes i 1904.
Utgravningen ble ledet av professor Gabriel Gustafson, og graven skulle raskt vise seg å være helt enestående i sitt slag. Ryktene spredde seg på bygdene, om at verdens rikeste gravfunn fra vikingtiden var funnet!
Det var når ryktene om gravfunnet kom til Christiania at to notoriske kjeltringer så en mulighet, og bestemte seg for å reise ned til Tønsberg for å følge med på utgravningene..
Utgravningene pågikk på sommeren det året og mange folk var i sving. Etterhvert kom de seg lengre ned i bakken, og det mektige skipet kom mer og mer til syne. Bak selve masten på skipet ble det lokalisert et oppsiktsvekkende stort gravkammer. Dagen de planla å åpne selve gravkammeret ble utsatt, da de samtidig hadde funnet skjelett av to kvinner som hadde blitt lagt i tilknytning til gravkammeret.
Det var da, under nattens mulm og mørke, kjeltringene slo til. Selv om området var omgjerdet med vakthold, hadde de få problemer med å ta seg inn ubemerket. Skjelettene som graverne hadde vært opptatt med å kartlegge den dagen, ga de lite oppmerksomhet, men fortsatte heller å grave seg videre inn i selve gravkammeret. Det var da de kom over noe. Noe som skulle overgå deres villeste fantasier!
..Morgenen etter, da graverne kom tilbake så de raskt at det hadde vært uvedkommende i graven i løpet av natten. De så det var rotet rundt i gravkammeret – og utfra avstøpningen i blåleiren kunne en enkelt se at en kistelignende gjenstand var fjernet. Det ble slått alarm men ingen ble senere pågrepet for ugjerningen.
Noen år senere gikk det gjetord om at noen hadde stjålet en gullskatt på Oseberg, men at de som var i besittelse av gullet hadde blitt forhekset, gale og drept hverandre.
*
Over 100 år senere
På det internasjonale illegale markedet for kunst og antikviteter har det den senere tid flommet over av gullmynter, gullarmbånd og gullringer fra vikingtiden. Det er åpenbart at noen har kommet over en stor skatt, som nå er blitt omsatt på det svarte markedet. Ryktene vil ha det til at det er selve Gullskatten som forsvant fra Osebergskipet, som nå er blitt solgt.
Politiet har satt sammen en nasjonal etterforskningsenhet som etterforsker saken bredt da dette er av stor samfunnshistorisk betydning. Samtidig engasjerer Vestfold Fylkeskommune deg og et team med Norges beste historikere og eventyrere i å bistå politiet lokalt under etterforskingen.
Teamet du er en del av har så langt gjort en fremragende jobb og funnet flere spor som dere har overlevert politiet. Alle føler at et gjennombrudd i saken er nært forestående!
I deres iver har dere nå tatt dere inn på et privat fraflyttet område på Korten i Tønsberg uten nødvendige tillatelser og uten å bli ledsaget av Politiet. Dere vet dere gjør noe ulovlig, men regner med at bygget likevel er tomt og fraflyttet.
Etter å ha funnet en bortgjemt jern-trapp, opp i 2. etasje på lagerbygget, entrer dere den dunkle fraflyttede bygningen og videre inn i det som ser ut til å være et kontor som noen fortsatt bruker.
Når dere ser dere rundt forstår dere at dere har funnet gjerningsmannens sitt kontor. Alle spor har ledet dere hit og dere innser at dere har satt foten inn i selve løvens hule.
Dere kan nesten kjenne spenningen i luften. Dere vet at dere må skjerpe alle sanser for å unngå å bli fanget av denne kriminelle skikkelsen. Dere ser dere rundt i lokalet, på utkikk etter eventuelle ledetråder som kan hjelpe dere å løse saken og avsløre gjerningsmannen. Samtidig holder dere øynene åpne for å se om dere kan finne en mulig fluktvei, bare i tilfelle denne skurken plutselig skulle dukke opp. Dere vet at dere må være forberedt på hva som helst i denne farlige situasjonen.
Plutselig hører dere et metallisk klikk bak dere, og dere snur dere for å se at døren bak dere har gått i lås. Dere er innesperret! En høy alarm-lyd fyller rommet, og dere skjønner at gjerningsmannen har blitt varslet om at noen har brutt seg inn. Dere må tenke raskt og handle enda raskere fordi han vil ankomme om 60 minutter.
Klarer dere å finne en vei ut og rømme bygningen før han kommer?