Betingelser

Betingelser
 • The Escape Room forbeholder seg retten til å avslutte spill, samt til å bortvise en hver person, som ikke følger våre spilleregler og eller er til sjenanse for andre. Det utøves ikke kompensasjon eller refusjon av billettkjøp.
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol inne hos oss eller på eiendommen. Personer som er beruset kan nektes adgang og kjøpte billetter vil ikke bli refundert.
 • Ingen gjenstand eller objekt som er viktig for spillet er festet eller gjemt så godt at ikke et barn på 12 år kan løfte eller finne det. Vi har maks 2 kilo som begrensning. Det er ikke tillatt å stå på eller flytte på store møbler eller gjenstander. Verktøy som ikke er konstruert for å være en del av spillet, skal ikke benyttes.
 • Våre rom har blitt omhyggelig planlagt for å kunne gi deg den aller beste spillopplevelsen, så vi oppfordrer våre deltagere om å vise omsorg og aktsomhet for installasjonene. Vennligst ikke utøv makt!
 • Utøver du hærverk eller ødelegger noe med vilje, blir du stilt erstatningsansvarlig og bortvist fra området. Du må erstatte alle skader forårsaket av dine eller din families uaktsom, uvøren, eller forsettlige handlinger.
 • Kjøpte billetter og gavekort refunderes ikke, men kan fritt overdras til andre.
 • For organisasjoner og firmakunder inngås en avtale om kjøp av billetter ved at kunden på bakgrunn av våre priser på våre hjemmesider, gjør en bestilling gjennom våre websider, epost, chat, telefon eller lignende kanaler. Avtalen er bindende når The Escape Room har sendt bookingbekreftelse. Det er kunden kundens ansvar å følge opp sin egen bestilling. Så om ikke bookingbekreftelsen skulle bli mottatt av kunden, som følge av eksterne forhold som feks. spamfilter, datatrøbbel, sykdom etc., er ikke dette The Escape Room sitt ansvar. Dette gjelder også dersom en kunde har forspurt endringer av billettyper, spilletider m.m. og The Escape Room har svart på dette.
 • Det er ikke tillatt å filme eller ta bilder inne på selve rommet.
 • Alle elsker et godt spill og ingenting ødelegger opplevelsen mer enn hvis noen røper eller forteller om hvordan gåter løses i The Escape Room. Spillets detaljer skal derfor holdes fortrolig og hemmelig.
 • Kommer man for sent, vil den oppsatte spilletiden reduseres tilsvarende. Man vil ikke få utdelt nye billetter eller få sine opprinnelige billetter refundert. Det samme gjelder dersom man ikke møter opp til bestilt tid. Da vil man også miste spillet uten krav til refusjon.
 • Ved personskade, hjerteinfarkt eller lignende, skal The Escape Room ikke holdes ansvarlig.
 • Bilder, videoopptak eller lignende som The Escape Room gjør, tilhører The Escape Room, og kan bli brukt til markedsføringsformål.