Smittevern

SMITTEVERNTILTAK FOR THE ESCAPE ROOM

The Escape Room følger myndighetenes anbefalinger i forhold til renhold og smittevern for å hindre spredning av Covid-19. Vi har utarbeidet en veileder som skal sikre at du som gjest kan føle deg trygg når du besøker oss. Veilederen omfatter konkrete tiltak både når det gjelder renholdsrutiner, tilrettelegging for avstand mellom de besøkende, desinfisering av kontaktflater, samt tilgang til hånddesinfeksjon i alle rom.
Som opplevelsessenter har The Escape Room innhold og aktiviteter som inviterer til interaksjon med gjestene. – Og med ulike installasjoner hvor gjestene fysisk skal berøre gjenstander, så fordrer dette at vi har fokus på renhold, slik at vi kan ta i mot våre gjester på en trygg og forsvarlig måte.
I den forbindelse har vi utarbeidet en veileder for smittevern hvor tiltak som rutinemessig renhold flere ganger daglig, bruk av munnbind, hansker og kontaktløs betaling o.l. er momenter vi bl.a. fokuserer på. Vi legger også til rette for forsvarlig avstand mellom gjestene.
Enkelte stasjoner krever desinfisering mellom hver berøring, og vi kommer derfor til å legge inn slik at vår bemanning sørger for renhold mellom hver gruppe.
Vi ønsker at du som gjest skal kunne føle deg trygg på at renhold og smittevern blir ivaretatt på best mulig måte hos oss.

Viktig info:

* Dersom personer opplever symptomer til sykdom skal man ikke besøke oss.
* Opplever du symptomer under besøket hos oss, skal den/de forlate bygget. Ta kontakt med gamemaster!
* Husk å holde avstand og berøre minst mulig.
* Les og følg rådene som er blitt hengt opp. 
* Hold god avstand til andre, minst 1 meter og gjerne mer. Vær oppmerksom på at det kan oppstå kø eller ansamling av besøkende, for eksempel ved inngangen, resepsjonen og toaletter.
*Vi vil dele ut gratis munnbind som vi vil pålegge våre kunder å benytte ref. gjeldene regler og eller anbefalinger.
* Det er desinfiserings dispensere tilgjengelig i alle rom.
* Om du har besøkt oss og får påvist Covid-19, er det viktig at du melder i fra til oss på tlf. 484 21 505 og sender oss en mail omgående. Dersom vi får inn slike meldinger, følges egne rutiner som blant annet inkluderer involvering av helsemyndighetene i Tønsberg.
* Vi har kontaktdata til våre kunder, som gjør at vi kan spore opp våre besøkende i tilfelle det er nødvendig.