Smittevern

SMITTEVERNTILTAK FOR THE ESCAPE ROOM

The Escape Room følger myndighetenes anbefalinger i forhold til renhold og smittevern for å hindre spredning av Covid-19. Vi har utarbeidet en veileder som skal sikre at du som gjest kan føle deg trygg når du besøker oss. Veilederen omfatter konkrete tiltak både når det gjelder renholdsrutiner, tilrettelegging for avstand mellom de besøkende, desinfisering av kontaktflater, samt tilgang til hånddesinfeksjon i alle rom.
Som opplevelsessenter har The Escape Room innhold og aktiviteter som inviterer til interaksjon med gjestene. – Og med ulike installasjoner hvor gjestene fysisk skal berøre gjenstander, så fordrer dette at vi har fokus på renhold, slik at vi kan ta i mot våre gjester på en trygg og forsvarlig måte.
I den forbindelse har vi utarbeidet en veileder for smittevern hvor tiltak som rutinemessig renhold flere ganger daglig, bruk av hansker og kontaktløs betaling o.l. er momenter vi bl.a. fokuserer på. Vi legger også til rette for forsvarlig avstand mellom gjestene.
Enkelte stasjoner krever desinfisering mellom hver berøring, og vi kommer derfor til å legge inn slik at vår bemanning sørger for renhold mellom hver gruppe.
Vi ønsker at du som gjest skal kunne føle deg trygg på at renhold og smittevern blir ivaretatt på best mulig måte hos oss.

Viktig info:

* Dersom personer opplever symptomer til sykdom skal man ikke besøke oss.
* Opplever du symptomer under besøket hos oss, skal den/de forlate bygget. Ta kontakt med gamemaster!
* Husk å holde avstand og berøre minst mulig.
* Les og følg rådene som er blitt hengt opp. 
* Hold god avstand til andre, minst 1 meter og gjerne mer. Vær oppmerksom på at det kan oppstå kø eller ansamling av besøkende, for eksempel ved inngangen, resepsjonen og toaletter.
* Vi har engangshansker(*). I tillegg er det spritdispensere tilgjengelig i alle rom.
* Vi oppfordrer alle som har besøkt oss som får påvist Covid-19, til å melde i fra på tlf. 484 21 505 eller sende oss en mail omgående. Dersom vi får inn slike meldinger, følges egne rutiner som blant annet inkluderer involvering av helsemyndighetene i Tønsberg.
* Vi har kontaktdata til våre kunder, som gjør at vi kan spore opp våre besøkende i tilfelle det er nødvendig.

*I følge Folkehelseinstituttet så viser erfaringer at personell med hansker føler seg beskyttet og derfor utfører håndhygiene sjeldnere enn de ville ha gjort om de ikke har hansker på. Så det er viktig at man husker å sprite hanskene sine regelmessig både før, under og etter besøket.